THẾ MẠNH

Chúng tôi đã là những người tiên phong trong ngành công nghiệp trong nhiều năm và được biết đến với những bước đi sáng tạo.

Quy trình khép kín (mạng lưới toàn cầu)

DK VINA

  • Vải không dệt
  • Hóa chất

DK&D / Shanghai DK&D

  • Da tổng hợp
  • Hóa chất

Khách hàng

  • Giá cả cạnh tranh
  • Chất lượng tuyệt vời
Năng lực cạnh tranh

– Thấp hơn côㅁng ty khác

– Chất lượng cao

– Khả năng sản xuất tuyệt hảo

R & D liên tục

– R & D chiếm 20% trong tổng số thành viên

– Hệ thống xử lí thí nghiệm  nhanh chóng

– Đảm bảo chất lượng ổn định